Ontwikkeling profielen

Op het gebied van de inwinning, beheer en ontsluiting van profielen is er veel in verandering. Er is een nieuwe DAMO structuur opgezet die met verie 2.1 uitgeleverd wordt en daarnaast zijn er ook nieuwe slimme mogelijkheden om profieldata in te winnen en moderne technologie om hier een bijdrage aan. Veel bestaande mogelijkheden lopen tegen het einde van de levensduur.

In opdracht van Waterschap Aa en Maas heeft KYL een verkenning uitgevoerd naar de huidige inrichting van de waterschappen met betrekking tot profielen. In een webinar zijn deze inzichten samen met de medewerkers van 20 waterschappen gedeeld en bediscussieerd. Inmiddels is er een vervolgtraject gestart waarbij KYL samen met ESRI en een grote groep waterschappen aan de slag gaan om de toekomstige technologie van profielenopslag en ontsluiting verder scherp te krijgen. Ook het gezamenlijk delen van kennis en ervaringen maakt onderdeel uit van dit project.