Modernisering GIS Ratio

GIS Ratio is een product van leverancier Nieuwland waarmee het onderhoudsproces van watersysteem en waterkeringen wordt ondersteund. Het is bij een zestal waterschappen in gebruik. In 2020-2021 wordt de software gemoderniseerd. Het begeleiden hiervan namens de opdrachtgever en het afstemmen tussen de waterschappen wordt door KYL verzorgd.