Begeleiding Informatievoorziening Waterveiligheid

In 2018 heeft KYL voor een viertal waterschappen een Quick-Scan uitgevoerd naar het Informatiemanagement met betrekking tot Waterveiligheid. De Handreiking Beheerregister Zorgplicht en Handreiking Informatieplan Waterkeringen hebben hierbij centraal gestaan. Op basis hiervan zijn een aantal onderwerpen benoemd om gezamenlijk verder uit te werken. Sinds medio 2019 is ook Waterschap Aa en Maas aangehaakt. De onderwerpen die inmiddels gezamenlijk verder uitgewerkt zijn o.a. volwassenheid van het gegevensbeheer, benchmark datakwaliteit en gegevensarchitectuur. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de periodieke bijeenkomsten om de stand van zaken per waterschap toe te lichten en hiermee kennis en ervaring uit te wisselen.