Decompositiekader Delflandse Watersysteem

In het kader van assetmanagement en de wens om een centraal onderhoudsbeheersysteem (OBS) op te zetten, is KYL door het Hoogheemraadschap van Delfland gevraagd een Decompositiekader op te zetten en dit traject te begeleiden en hierin te adviseren. 

Het doel van het Decompositiekader is om alle uitgangspunten en afspraken vast te leggen waarmee een uniforme decompositie van het Delflandse water- en afvalwaterstelsel en assets vast te leggen. Een uniforme decompositie van assets geeft structuur aan de opslag van informatie en haalt onduidelijkheden weg voor beheerders en gebruikersgroepen van het OBS. Daarnaast kunnen relaties van assets uit verschillende assetsystemen ofwel de invloed die deze op elkaar hebben, beter inzichtelijk worden gemaakt. Dit is een belangrijke basis voor de besluitvorming in het kader van assetmanagement.