Onderzoek Dijkinspectie Apps

In het kader van het project Polder2C’s is er met de betrokken internationale partners een prototype app ontwikkelt voor het digitaal vastleggen van waarneming op een dijk. Doelgroep van de app zijn mensen die enige kennis van dijken en dijkbeheer …

Optimalisatie Cluster GIS

In 2019 is bij het Cluster GIS van Waterschap Aa en Maas een verkenning uitgevoerd in hoeverre de werkzaamheden verder geoptimaliseerd konden worden. In 2020 is KYL samen met de medewerkers van het Cluster GIS gestart met het opstellen van …

Inrichten Gegevensbeheer Organisatie

In 2018 heeft KYL bij Waterschap Limburg een volwassenheidsscan van het gegevensbeheer uitgevoerd. O.a. op basis hiervan is besloten om het project Data-to-Go te starten met als belangrijkste doel om de Geografische Data op Orde te krijgen en te houden. …

Implementeren mutatiemeldingensysteem WBD

Voor het actueel houden van de geo registraties van Waterschap Brabantse Delta, is er voor medewerkers een systeem opgezet en ingericht waarmee zij een melding kunnen doen wanneer zij een inconsistentie ontdekken tussen de situatie in het veld en de …