Projectleider Data-to-Go

Voor Waterschap Limburg is een actuele, betrouwbare en complete kernregistratie van groot belang. Het waterschap heeft ambities bijvoorbeeld met betrekking tot assetmanagement maar ook voor het goed ondersteunen van de primaire processen en het voldoen aan wet en regelgeving. In …

Organisatie DAMA DMBOK opleiding

In 2020 heeft KYL een tweedaagse cursus Datamanagement DAMA-DMBOK voor de waterschapssector georganiseerd. Hierbij hebben 7 waterschapsmedewerkers zich ingeschreven. Het waren twee erg boeiende en plezierige dagen waarbij veel kennis en ideeen uitgewisseld zijn. In 2021 zal er wederom voor …

Decompositiekader Delflandse Watersysteem

In het kader van assetmanagement en de wens om een centraal onderhoudsbeheersysteem (OBS) op te zetten, is KYL door het Hoogheemraadschap van Delfland gevraagd een Decompositiekader op te zetten en dit traject te begeleiden en hierin te adviseren.  Het doel …

Implementatie Gegevensbeheerorganisatie

De afdelingen Waterveiligheid en I&A van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben de laatste jaren belangrijke stappen gezet in het verder ontwikkelen van de informatievoorziening met betrekking tot risicogestuurd beheer en assetmanagement. Er is een gewenste gegevensset voor de beheerobjecten opgesteld, …

Ontwikkeling profielen

Op het gebied van de inwinning, beheer en ontsluiting van profielen is er veel in verandering. Er is een nieuwe DAMO structuur opgezet die met verie 2.1 uitgeleverd wordt en daarnaast zijn er ook nieuwe slimme mogelijkheden om profieldata in …