Volwassenheidsscan gegevensbeheer t.b.v. assetmanagement

Het Hoogheemraadschap van Schieland heeft als doel om de komende jaren het gegevensbeheer van de beheerobjecten (assets) op orde te brengen ten behoeve van het inrichten van assetmanagement, wettelijke verplichtingen en de Digitale Transformatie. Als aanvang van dit traject is KYL gevraagd …

Modernisering GIS Ratio

GIS Ratio is een product van leverancier Nieuwland waarmee het onderhoudsproces van watersysteem en waterkeringen wordt ondersteund. Het is bij een zestal waterschappen in gebruik. In 2020-2021 wordt de software gemoderniseerd. Het begeleiden hiervan namens de opdrachtgever en het afstemmen …

Doorontwikkeling Dijkinspectie app

In het vervolg van de ontwikkeling van een prototype dijkinspectie app heeft KYL namens STOWA de opdracht gekregen om op te treden als trekker en te adviseren in het doorontwikkelen van deze app tot een 1.0 versie. In deze 1.0 …

Begeleiding Informatievoorziening Waterveiligheid

In 2018 heeft KYL voor een viertal waterschappen een Quick-Scan uitgevoerd naar het Informatiemanagement met betrekking tot Waterveiligheid. De Handreiking Beheerregister Zorgplicht en Handreiking Informatieplan Waterkeringen hebben hierbij centraal gestaan. Op basis hiervan zijn een aantal onderwerpen benoemd om gezamenlijk …

Volwassenheidscan gegevensbeheer t.b.v. kennisborging

Door klimaatverandering en het gebruik van de Deltawateren is informatie en kennis over de toestand hiervan van groot belang voor het dagelijks beheer. Informatievoorziening wordt voor RWS steeds belangrijker, de organisatie groeit door naar een datagedreven organisatie die zich laat …