Gegevensbeheer Tip 9

De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet in het verbeteren van het gegevensbeheer bij Hoogheemraadschap van Delfland. De belangrijkste reden om dit aan te pakken, was het niet “op orde zijn” van de eigen registratie. Het besef dat dit niet …

SAW@ STROOMT

Veel waterschappen zijn bezig met het uitfaseren van IRIS. Bij een aantal waterschappen wordt IRIS V&H nog steeds gebruikt als ondersteunend systeem voor het proces van vergunningverlening en handhaving. Elvin Martha werkte namens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het afgelopen jaar mee …