KYL standhouder op de Kennisdag Inspectie Waterkeringen

KYL standhouder op de Kennisdag Inspectie Waterkeringen   Op donderdag 22 maart zijn wij weer als standhouder aanwezig op de Kennisdag Inspectie Waterkeringen in Burgers’ Zoo. Het thema van de Kennisdag is ‘Vakmanschap altijd in beweging’ wat doelt op het vakmanschap …

KYL wint raamcontract assetmanagement Hoogheemraadschap van Delfland

In februari heeft de ondertekening van het raamcontract ‘Ondersteuning implementatie Asset Management’ plaatsgevonden bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Eind 2016 heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een ontwikkelplan Asset Management vastgesteld. De combinatie CMS/KYL gaat het Hoogheemraadschap adviseren en ondersteunen bij …