Quick-Scan Informatievoorziening Zorgplicht Waterkeringen

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet, Waterschap Hollandse Delta en Waterschap Limburg en met betrokkenheid van STOWA, heeft KYL een Quick-Scan uitgevoerd naar de informatievoorziening Waterveiligheid bij betreffende organisaties. In opdracht van de Stuurgroep Zorgplicht is enige tijd geleden …

KYL werkt mee aan Data-to-Go voor waterschap Limburg

Voor Waterschap Limburg is een actuele, betrouwbare en complete kernregistratie van groot belang. Het waterschap heeft ambities bijvoorbeeld met betrekking tot assetmanagement maar ook voor het goed ondersteunen van de primaire processen en het voldoen aan wet en regelgeving. Vorig …

KYL gaat waardebepaling van het AHN uitvoeren

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Namens de Regieraad AHN heeft Het Waterschapshuis aan KYL gevraagd om een globale waardebepaling van het huidige AHN uit te voeren en een aantal mogelijke nieuwe scenario’s te verkennen. Deze nieuwe scenario’s betroffen het verhogen van de resolutie en/of actualiteit …