Feestelijke opening nieuwe pand KYL

Op 28 mei werd het pand waarin ons kantoor zich bevind op een feestelijke manier geopend. Lees hieronder het bericht dat hierover in de media verscheen. Ruimte voor ICT en Data op het Grasso-terrein ‘s-HERTOGENBOSCH – Een bedrijf dat een …

KYL stelt plan van aanpak BRO op

Van Waterschap Aa en Maas heeft KYL opdracht gekregen om samen met medewerkers van het waterschap een plan van aanpak op te stellen om de aansluiting op de Basisregistratie Ondergrond verder af te ronden. Er zal begonnen worden met een …

Volwassenheidsscan Gegevensbeheer Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is vanaf 2014 gestart met het ontwikkelen van assetmanagement voor Waterkeringen, Watersysteem, Waterketen en Vastgoed en terreinen. Bij het toepassen van assetmanagement en risicogestuurd beheer dienen afwegingen te worden gemaakt met betrekking tot risico’s, kosten en …

KYL naar nieuw kantoor in Grasso

Na jaren gebruik te hebben gemaakt van onze mooie kantoorruimte in de Gruyterfabriek zijn wij overgegaan naar een groter kantoor in het historische pand van de Grasso. We zijn gegroeid en zijn daarom op zoek gegaan naar een ruimte die …