Training Datamanagement voor Waterschappers

Vrijdag 24 september was de tweede dag van de training DAMO DMBOK voor waterschappers. Samen met Ruud Kuil en Eduvision heeft KYL voor de tweede jaar op rij deze datamanagement training georganiseerd. Deze is gebaseerd op de DAMA DMBOK methodiek, …

Bezoek KYL tijdens de Waterinfodag op 7 september

U bent van harte uitgenodigd om de stand van KYL te bezoeken op de Waterinfodag op 7 september te ‘s-Hertogenbosch. Op de deze dag kunt u netwerken, interessante lezingen bijwonen en uzelf laten informeren over de laatste ontwikkelingen binnen de watersector. Bekijk …

KYL zoekt collega’s

Door een steeds belangrijker wordende rol van het watermanagement groeit de vraag naar snelle en betrouwbare waterinformatie en het goed organiseren hiervan. Apps en andere slimme oplossingen om watergegevens, -informatie en -kennis op het juiste moment, op de juiste plek …

Informatieplan Waterveiligheid Hollandse Delta

Het domein Waterveiligheid van het waterschap Hollandse Delta heeft de laatste jaren verschillende activiteiten opgezet om het informatiebeheer te ontwikkelen. Het waterschap verwacht echter dat er nog meer kwaliteits- en efficiëntie winst is te behalen door een betere organisatie van …