Bezoek KYL tijdens de Waterinfodag op 7 september

U bent van harte uitgenodigd om de stand van KYL te bezoeken op de Waterinfodag op 7 september te ‘s-Hertogenbosch. Op de deze dag kunt u netwerken, interessante lezingen bijwonen en uzelf laten informeren over de laatste ontwikkelingen binnen de watersector. Bekijk …

KYL zoekt collega’s

Door een steeds belangrijker wordende rol van het watermanagement groeit de vraag naar snelle en betrouwbare waterinformatie en het goed organiseren hiervan. Apps en andere slimme oplossingen om watergegevens, -informatie en -kennis op het juiste moment, op de juiste plek …

Informatieplan Waterveiligheid Hollandse Delta

Het domein Waterveiligheid van het waterschap Hollandse Delta heeft de laatste jaren verschillende activiteiten opgezet om het informatiebeheer te ontwikkelen. Het waterschap verwacht echter dat er nog meer kwaliteits- en efficiëntie winst is te behalen door een betere organisatie van …

KYL ondersteunt Waterschap Hollandse Delta met BRO

Het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft KYL gevraagd te ondersteunen bij de ontsluiting van historische ondergrondgegevens in de BRO.  Vanaf 1 januari 2018 is Tranche 1 van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) gestart. Bronhouders van gegevens en modellen van de ondergrond, zoals …