Implementatie Gegevensbeheerorganisatie

De afdelingen Waterveiligheid en I&A van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben de laatste jaren belangrijke stappen gezet in het verder ontwikkelen van de informatievoorziening met betrekking tot risicogestuurd beheer en assetmanagement. Er is een gewenste gegevensset voor de beheerobjecten opgesteld, …

Ontwikkeling profielen

Op het gebied van de inwinning, beheer en ontsluiting van profielen is er veel in verandering. Er is een nieuwe DAMO structuur opgezet die met verie 2.1 uitgeleverd wordt en daarnaast zijn er ook nieuwe slimme mogelijkheden om profieldata in …

Onderzoek Dijkinspectie Apps

In het kader van het project Polder2C’s is er met de betrokken internationale partners een prototype app ontwikkelt voor het digitaal vastleggen van waarneming op een dijk. Doelgroep van de app zijn mensen die enige kennis van dijken en dijkbeheer …

Optimalisatie Cluster GIS

In 2019 is bij het Cluster GIS van Waterschap Aa en Maas een verkenning uitgevoerd in hoeverre de werkzaamheden verder geoptimaliseerd konden worden. In 2020 is KYL samen met de medewerkers van het Cluster GIS gestart met het opstellen van …