Begeleiding Informatievoorziening Waterveiligheid

In 2018 heeft KYL voor een viertal waterschappen een Quick-Scan uitgevoerd naar het Informatiemanagement met betrekking tot Waterveiligheid. De Handreiking Beheerregister Zorgplicht en Handreiking Informatieplan Waterkeringen hebben hierbij centraal gestaan. Op basis hiervan zijn een aantal onderwerpen benoemd om gezamenlijk …

Volwassenheidscan gegevensbeheer t.b.v. kennisborging

Door klimaatverandering en het gebruik van de Deltawateren is informatie en kennis over de toestand hiervan van groot belang voor het dagelijks beheer. Informatievoorziening wordt voor RWS steeds belangrijker, de organisatie groeit door naar een datagedreven organisatie die zich laat …

Projectleider Data-to-Go

Voor Waterschap Limburg is een actuele, betrouwbare en complete kernregistratie van groot belang. Het waterschap heeft ambities bijvoorbeeld met betrekking tot assetmanagement maar ook voor het goed ondersteunen van de primaire processen en het voldoen aan wet en regelgeving. In …

Organisatie DAMA DMBOK opleiding

In 2020 heeft KYL een tweedaagse cursus Datamanagement DAMA-DMBOK voor de waterschapssector georganiseerd. Hierbij hebben 7 waterschapsmedewerkers zich ingeschreven. Het waren twee erg boeiende en plezierige dagen waarbij veel kennis en ideeen uitgewisseld zijn. In 2021 zal er wederom voor …

Decompositiekader Delflandse Watersysteem

In het kader van assetmanagement en de wens om een centraal onderhoudsbeheersysteem (OBS) op te zetten, is KYL door het Hoogheemraadschap van Delfland gevraagd een Decompositiekader op te zetten en dit traject te begeleiden en hierin te adviseren.  Het doel …