Bezoek KYL tijdens de Waterinfodag op 7 september

U bent van harte uitgenodigd om de stand van KYL te bezoeken op de Waterinfodag op 7 september te ‘s-Hertogenbosch. Op de deze dag kunt u netwerken, interessante lezingen bijwonen en uzelf laten informeren over de laatste ontwikkelingen binnen de watersector. Bekijk …

KYL zoekt collega’s

Door een steeds belangrijker wordende rol van het watermanagement groeit de vraag naar snelle en betrouwbare waterinformatie en het goed organiseren hiervan. Apps en andere slimme oplossingen om watergegevens, -informatie en -kennis op het juiste moment, op de juiste plek …

Volwassenheidsscan gegevensbeheer t.b.v. assetmanagement

Het Hoogheemraadschap van Schieland heeft als doel om de komende jaren het gegevensbeheer van de beheerobjecten (assets) op orde te brengen ten behoeve van het inrichten van assetmanagement, wettelijke verplichtingen en de Digitale Transformatie. Als aanvang van dit traject is KYL gevraagd …

Modernisering GIS Ratio

GIS Ratio is een product van leverancier Nieuwland waarmee het onderhoudsproces van watersysteem en waterkeringen wordt ondersteund. Het is bij een zestal waterschappen in gebruik. In 2020-2021 wordt de software gemoderniseerd. Het begeleiden hiervan namens de opdrachtgever en het afstemmen …

Doorontwikkeling Dijkinspectie app

In het vervolg van de ontwikkeling van een prototype dijkinspectie app heeft KYL namens STOWA de opdracht gekregen om op te treden als trekker en te adviseren in het doorontwikkelen van deze app tot een 1.0 versie. In deze 1.0 …