title icon

Artikel: Informatievoorziening Waterveiligheid

Het beoordelen van de primaire waterkeringen met het WBI 2017 is voor veel waterbeheerders reden om versneld het datamanagement op orde te brengen en daarmee de benodigde informatie toegankelijk te maken.

KYL heeft verschillende waterbeheerders geadviseerd bij het opstellen van datamanagement strategie├źn en informatieplannen zoals bij Waterschap Hollandse Delta waar zij een Informatieplan Waterveiligheid heeft opgesteld. Dit plan dient als blauwdruk voor het op orde krijgen van de data.

Ook heeft KYL meegewerkt aan het uitbreiden van DAMO met keringengegevens en heeft zij een bijdrage geleverd aan de Impactanalyse WBI die Het Waterschapshuis in opdracht van de waterschappen heeft uitgevoerd. Voor het opslaan van boringen, sonderingen en andere meetgegevens met betrekking tot waterkeringen heeft KYL in opdracht van en samen met Het Waterschapshuis de businesscase DAMO Metingen Keringen opgesteld.

Waterbeheerders worden zich steeds bewuster van de kansen die risico gestuurd assetmanagement biedt ten aanzien van een integrale benadering van aanleg, beheer en onderhoud van waterkeringssystemen. Ook hierbij zijn betrouwbare gegevens essentieel. KYL is een van de deelnemers aan het innovatieprogramma Risk and Opportunity Based Asset Management for Critical Infrastructures (ROBAMCI) waarbinnen kennisinstellingen, bedrijven en overheden samenwerken om nieuwe methoden en technieken te ontwikkelen op het gebied van assetmanagement voor de GWW sector.

Een ander project waar KYL aan meegewerkt, betreft het organiseren van de informatiehuishouding en implementatie van het asset management systeem Infor EAM voor de afdeling Waterveiligheid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Ook voor de informatievoorziening waterveiligheid ten behoeve van de Zorgplicht heeft KYL diverse bijdragen geleverd. Vanuit de rol als Kwartiermaker Omgevingsmanagement bij Het Waterschapshuis heeft KYL adviseur Sjaak van Popering zowel deelgenomen aan de werkgroep Informatievoorziening Zorgplicht als aan het Afstemmingsoverleg Waterkeringen en Platform Waterkeringen. Vanuit de werkgroep is onder andere een onderzoek uitgevoerd naar de huidige stand van zaken m.b.t. informatievoorziening zorgplicht bij de waterschappen.