Aanleveren historische sondeerdata WSHD aan Bronhouderportaal BRO

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) is voortvarend aan de slag gegaan met het aansluiten op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en het inrichten van het bijbehorende proces. De contracten naar opdrachtnemers zijn reeds enige tijd aangepast waardoor de aanlevering aan de BRO vanaf de start op 1 januari 2018 goed verloopt. Nieuwe sondeeronderzoeken worden door opdrachtnemers in IMBRO (XML) formaat aangeleverd aan het Bronhouderportaal en verder afgehandeld. Dit proces loopt naar tevredenheid.  

Voor optimaal gebruik van de BRO en voor de volledigheid van gegevens wordt vanuit de landelijke voorziening geadviseerd om ook historische data (grondonderzoek van voor 1 januari 2018) aan te leveren. WSHD heeft op basis hiervan een inventarisatie uitgevoerd. Hieruit bleek dat er nog circa 1500 relevante sonderingsbestanden in GEF formaat beschikbaar waren die aangeleverd konden worden aan het Bronhouderportaal.  

Voor het structureren, het omzetten naar IMBRO/A (XML) formaat en het uploaden naar het Bronhouderportaal heeft WSHD aan KYL gevraagd om deze werkzaamheden uit te voeren. Een medewerker van KYL heeft deze werkzaamheden uitgevoerd en er voor gezorgd dat alle relevante historische sondeerdata inmiddels beschikbaar is in de Landelijke Voorziening BRO. Door deze gegevens nu centraal opgeslagen te hebben en te ontsluiten, kan er efficiënter gewerkt worden en worden alle beschikbare gegevens beter benut. Hierdoor wordt het uitvoeren van dubbel onderzoek voorkomen en er kan sneller gehandeld worden in situaties waarin deze data relevant is.