Maand: april 2015

SAW@ STROOMT

Veel waterschappen zijn bezig met het uitfaseren van IRIS. Bij een aantal waterschappen wordt IRIS V&H nog steeds gebruikt als ondersteunend systeem voor het proces van vergunningverlening en handhaving. Elvin…