Waar kunnen we jou bij helpen?

Data op orde

Gegevens zijn de brandstof van een organisatie. Voor een optimale uitvoering van bedrijfsprocessen zijn actuele, betrouwbare en complete gegevens noodzakelijk. Daarnaast worden er ook vanuit wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld Inspire of Zorgplicht Waterkeringen, eisen aan de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens gesteld. KYL heeft veel kennis en ervaring om de data “op orde” te krijgen en te houden.

Processen en organisatie

Het goed inregelen van processen en organisatie is noodzakelijk om de kwaliteit van de gegevenshuishouding te borgen. Vaak lukt het wel om de data op orde te krijgen. Na verloop van tijd blijkt echter in vele gevallen dat de organisatie en de beheerprocessen niet goed ingeregeld zijn waardoor er opnieuw een kostbare investering in de inwinning van gegevens uitgevoerd dient te worden.

Implementatie van techniek

KYL opereert op het snijvlak van watermanagement en geo-informatievoorziening. Zij is bekend met de systemen die waterbeheerders gebruiken en biedt ondersteuning bij de implementatie hiervan. Hierbij kan het gehele traject van installatie, dataconversie tot aan het opleiden van gebruikers verzorgd worden.

Tijdelijke medewerkers

In vele organisaties zijn regelmatig tijdelijke medewerkers benodigd. Soms ten behoeve van een specifiek project, soms om wat extra kennis en energie in huis te halen. De medewerkers van KYL kunnen hiervoor ingezet worden. Hiermee wordt niet alleen extra capaciteit aangeboord maar wordt ook de kennis en kunde van KYL beschikbaar gesteld.